अकिंचित्कर अकिंचित्कर
अकिंचित्कर
रचयिता: परम पूज्य आचार्य श्री विघासागर जी महाराज वर्ग: न्याय ग्रंथ प्रकाशक: आचार्य विघासागर ज्ञानोदय प्रकाशन कालखंड ( सन् ): 01 Feb, 1989 भाषा: हिन्दी सीरीज ( भाग ): प्रथम आशीर्वाद / प्रेरणा: आचार्य श्री 108 सुविधिसागर जी महाराज पुस्तक
<< Back